mate otazku

Martin

Martin

Mesto Martin má dobre rozvinuté medicínske služby, vrátane plastickej a estetickej chirurgie. Uvažujete o podstúpení skrášľovacej procedúry? Obráťte sa na nás a získajte informácie o možnostiach plastickej a estetickej chirurgie vo vami preferovanej lokalite.

Martin je mesto, ktoré leží na strednom Slovensku v Turčianskom regióne. Mesto hralo významnú úlohu v písaní dejín našej krajiny, a je známe ako mesto Štúrovcov.

Nachádza sa tu Matica slovenská, ktorá už od 19. storočia svojimi aktivitami významne vplýva na budovanie národného povedomia slovákov. Dnes v jej prvej budove sídli Slovenské národné literárne múzeum. Druhá budova Matice slovenskej je sídlom vydavateľstva a niekoľkých novín.

Medzi najvýznamnejšie pamiatky Martina okrem Matice slovenskej patrí Memorandové námestie, kde bolo podpísané Memorandum slovenského národa, Kostol sv. Martina a Národný cintorín, kde sú pochované mnohé významné osobnosti. Súčasný Martin je známy predovšetkým ako sídlo Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jesseniovu lekársku fakulta má výborné renomé nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

Zákroky ponúkané na klinike